OS-LEADER ตัวอย่างโซลูชันสำหรับ
จัดการ โรงเรียนสมิทธ์

ตารางเวลา OS-LEADER for โรงเรียนสมิทธ์
โรงเรียนสมิทธ์
ที่อยู่: 1934, ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 14 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์, แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร, 10120 10120 ไทย
OS-LEADER ใช้งานร่วมกับ การจัดการฝึกอบรม สำหรับ ศูนย์ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ , เยอรมัน, ญี่ปุ่น, ศูนย์ฝึกอบรมภาษาจีนดนตรี, หลักสูตรฝึกอบรมอาชีวศึกษา

สัปดาห์

ที่ปรึกษา:

หากต้องการทราบเกี่ยวกับ OS-Leader หรือการสนับสนุนด้านเทคนิคโปรดโทรหาเรา เราจะสนับสนุนคุณอย่างดีที่สุด.

กรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อดู Demo

ลงทะเบียนเพื่อใช้ซอฟต์แวร์การจัดการ

Thank You!

ตารางเวลา โรงเรียนสมิทธ์ ,